Compact Laminat Uygulama Şekli

Seçimi yapılan 6 mm Compact Laminat paneller Panel yapıştırma Kiti sistemi uygulanarak cepheye işlenme yöntemidir.

 • Bina boyunca devam eden düşey taşıyıcıların cepheye bağlantısını sağlayacak Ø 12 mm saplamaların ankrajı için duvar yüzeyi belirli aralıklarla Ø 14 mm çapında delinerek çift kompanentli kimyasal dübel vasıtasıyla sabitlenir.
 • 30x40x1,5 mm kesitli kutu profiller (düşey taşıyıcı) ankrajı yapılan saplamalara kaynaklanır.
 • Kutu profillerin panel yapıştırılmayacak yüzeylerine antipas, panel yapışacak yüzeylere ise Panel Primer uygulaması yapılır.
 • Gelen plakalar mimari tasarım ve pencere boşlukları göz önüne alınarak ilgili ebatlarda modülasyona uygun kesilir.
 • Kesilen panellerin her yüzüne freze çekilerek pah kırılır.
 • Yapışmaya hazır panelin kutu profile rastlayan arka yüzüne Panel Primer uygulaması yapılır.
 • Panel yapışacak kutu profilin 10 mm’ lik alanına düşey istikamette çift taraflı montaj bandı çekilir.
 • Panel yapışacak kutu profilin 10 mm’ lik alanına Panel yapıştırıcı uygulanır.
 • Köşe birleşimlerine, cam cephe sövelerine gelen panellerin ilgili yüzeylerine lamba açılır.
 • Panel alt karkasa panel kesiti kalınlığında derz bırakacak şekilde yapıştırılır.
 • Cephe temizlenerek uygulama tamamlanır.

Compact Laminat Yalı Baskı Sistemi

Compact Laminat Perçinli Sistem

Compact Laminat Agraflı Askı Sistemi

Compact Laminat Yapıştıma Sistemleri

Compact Laminat Uygulama Alanları

Compact Laminat Teknik Özellikleri

Compact Laminat Hakkında Genel Bilgi