AGRAFLI ASKI SİSTEMİ

 

TANIMI:

 

8 veya 10 mm et kalınlığındaki laminant panelleri için uygulanabilen mekanik montaj sistemidir. Bina cephesine düşeyde braketler vasıtasıyla bağlanmış alüminyum köşebent profillerine, yatayda özel kesitli alüminyum raylar monte edilir. Compact laminant panellerin derz oluşturulacak kenarlarına derz çıtasının geçirebilmesi için veya lamba zıvana uygulamak için kanallar açılır. Panellerin arkasına takılan agraf ayaklar ayarlı vidalar ile alüminyum raylara takılır. Kapaklı derz uygulanacak ise aralarına 3 mm et kalınlığında compact laminant derz çıtası geçirilerek derzler kapatılır. Bu sistemin seçilmesindeki esas prensip iklim koşulları veya projenin spesifik durumudur. Compact Laminat giydirme cephe sistemleri ile ilgili en eski sistem olup. Yapıştırma sisteme oranla daha pahalı, uygulama süresi ve işçiliğin yarı yarıya arttığı unutulmamalıdır.

 

TEKNİK ŞARTNAME ( UYGULAMA YÖNTEMİ)

 

 • Proje ve detaylarına uygun olarak bina cephesi yatayda ve düşeyde ölçü aletleri ile kontrol edilerek yatayda ve düşeyde ayarlı konstrüksiyon ile tek bir düzleme getirilmelidir.
 • 70 - 100 cm aralıklarla alüminyum “L” profiller mevcut duvara 3 mm. Metal galvaniz “L” formunda ayaklarla ve M12 elektro galvaniz çelik dübellerle monte edilmelidir.
 • Yatayda dış cephe için özel olarak imal edilen alüminyum raylar proje gereksinime göre gereken sıklıkla ( en fazla 60 cm. açıklıkla) galvanizli profillere cıvatayla bağlanmalıdır.
 • Compact plakalar projeye göre ve plaka ebatları göz önünde tutularak en az fire verecek şekilde ölçülendirilmeli ve kesme işlemi yapılmalıdır.
 • İsteğe göre paneller arasındaki minimum 3mm genişliğindeki derzler kinişli sistem ile 3mm kalınlığında compact laminant kullanılarak yapılmalıdır. (Kinişli sistem: yan yana gelen her iki compact laminatın kenarı boyunca 3mm kalınlığında kanal açılır ve projede istenen renkte veya dekorsuz 3mm kalınlığında dış cephe compact laminantı kullanılarak yine projede istenen genişlikte derz oluşturularak iki panel birbirine bağlanır).

Veya lamba zıvana derz sistemi uygulanır. ( 8 mm Compact Laminat uygulamasında iki compact laminatın da derz birleşim kısmına 10 mm içli-dışlı lamba açılarak üst üste bindirilir. Ara derz compact kalınlığı kadar bırakılır)

 • Compact laminatın arka yüzüne raylar için özel hazırlanmış alüminyum kancalar M8 cıvata somunlar ile vidalanır ve cepheye daha önce bağlanmış alüminyum raylara takılarak arka ayar vidasıyla denge ve terazisine getirilip işlem devam ettirilir.
 • Köşe birleşimleri her iki yönden 3’er mm compact laminatın içyapısı görülecek şekilde kurtağzı olarak yapılır ve içerden alüminyum köşebentler ile desteklenir.

 

 

 

 

COMPACT LAMİNAT PANEL ÖNGÖRÜ TASARIMI - 8 mm.

 

 

 

 

 1. ZEMİN
 2. 3 mm. Alüminyum Ankrajı
 3. 10 mm Çelik Dübel
 4. 2 mm. Alüminyum T veya L profil
 5. Akraj Sabitleme Vidası
 6. Topraklama ( Belirli Noktalarda)
 7. İzolasyon Malzemesi ( İsteğe Bağlı)
 8. Hava Sirkülasyon Boşluğu ( İsteğe Bağlı)
 9. Yatay Taşıyıcı Agraf
 10. Compact Laminat Agraf Kancası
 11. Compact Bağlantı Vidası